ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάσεις τοποθέτησης Ασκών με Μηχανισμό υποβοήθησης στο άδειασμα.

Η εφεύρεση αναφέρεται σε βάσεις τοποθέτησης ασκών με μηχανισμό υποβοήθησης στο άδειασμα που αποτελείται από τη βάση και το μηχανισμό που ασκεί πίεση στον ασκό.

Βάσεις τοποθέτησης των ασκών με οινοπνευματώδη, χυμούς, λάδι κ.λ.π. δεν είναι γνωστές μέχρι σήμερα και οι ασκοί τοποθετούνται συνήθως σε ράφια, ερμάρια και τραπέζια. Με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η καλή χρήση των ασκών και η εξυπηρέτηση των χρήσεων των ενώ το άδειασμα τους δεν είναι ολοκληρωμένο και γίνεται επιπλέον προσπάθεια από το χρήστη για να γίνει κατορθωτό.

Πλεονέκτημα της χρήσης των βάσεων σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση είναι ότι γίνεται ευρύτερη χρήση των ασκών και παρέχονται δυνατότητες χρήσης για περισσότερα υγρά, επιπλέον δε ο μηχανισμός υποβοήθησης στο άδειασμα των ανεξάρτητων ασκών βελτιώνει τη λειτουργία τους.

Η  προτεινόμενη βάση μπορεί να εξυπηρετήσει ανεξάρτητους ασκούς ή ασκούς που είναι εντός χάρτινων καλυμμάτων και που χρησιμοποιούνται κυρίως για οινοπνευματώδη ποτά. Με την παρούσα βάση είναι δυνατή η χρήση ανεξάρτητων ασκών  στην κουζίνα για το λάδι ή το ξύδι αλλά και σε εστιάσεις όπου ο καθένας αυτοεξυπηρετείται επιλέγοντας το ποτό που επιθυμεί κατά το σερβίρισμα του γεύματος. Με την παρούσα βάση γίνεται ευρύτερη χρήση των ανεξάρτητων ασκών μιας χρήσης, επιτυγχάνοντας τη μείωση του κόστους των συσκευασιών που μέχρι σήμερα γίνονται από πλαστικό, μέταλλο ή γυαλί. Η χρήση των  γνωστών συσκευασιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον με την αυξημένη ανάγκη σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την παραγωγική τους διαδικασία ενώ είναι καλαίσθητη και πιο λειτουργική. Όταν η παρούσα βάση χρησιμοποιείται για ασκούς εντός χάρτινων καλυμμάτων,  ο μηχανισμός υποβοήθησης στο άδειασμα δε δίνατε να χρησιμοποιηθεί οπότε οι ασκοί επικάθονται σε αυτόν ή αφαιρείται και τοποθετείται σε επόμενη χρήση με απλό ασκό ξανά. Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο, σε τραπέζι, σε ερμάριο κλπ.