Επικοινωνία

Η εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε

Διακριτικός τίτλος ‘’Greek patents’’

Εμπόριο

Διεύθυνση: Οδός Καραϊσκάκη 44 τκ. 16675 Γλυφάδα

Email: info@greekpatents.gr